School of Electrical and Computer Engineering

Διαδικασία ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών προς εγγραφέντες πανελλαδικών εξετάσεων και σοβαρών παθήσεων στο ΑΠΘ (28.09 – 04.10.2023)

Αφορά1:

1) επιτυχόντες και επιτυχούσες πανελλαδικών εξετάσεων που εισήχθησαν στο ΑΠΘ και εγγράφηκαν στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ, από 31 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2023

2) επιτυχόντες και επιτυχούσες πανελλαδικών εξετάσεων, με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, που εισήχθησαν στο ΑΠΘ και α) εγγράφηκαν στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ και β) υπέβαλαν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους το προβλεπόμενο για την κατηγορία τους δικαιολογητικό, από 31 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2023

3)  επιτυχόντες και επιτυχούσες με την ειδική κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις που εισήχθησαν στο ΑΠΘ και α) εγγράφηκαν στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ και β) υπέβαλαν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους δικαιολογητικά, από 31 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2023
Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες των ειδικών κατηγοριών α) Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης και β) ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, είχαν ήδη κληθεί να υποβάλουν -με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικά- τα πρόσθετα για την ειδική κατηγορία τους δικαιολογητικά στην προθεσμία των εγγραφών (31 Αυγούστου-20 Σεπτεμβρίου).

1ο ΒΗΜΑ:

Εφόσον πραγματοποίησες την εγγραφή σου σύμφωνα με τα ανωτέρω που προβλέπονται για την κατηγορία σου, θα λάβεις από το ΑΠΘ ένα μήνυμα (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δήλωσες στο ΥΠΑΙΘΑ. Καλείσαι από 28 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 20232 να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ ώστε

α) να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που θα λάβεις στο SMS και

β) να ανεβάσεις τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων ή διαβατηρίου, σύμφωνα με ό,τι χρησιμοποίησες για την ταυτοποίησή σου στα Πληροφοριακά Συστήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
  2. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπό σου)
  3. Απλή εκτύπωση του ΑΜΚΑ σου από εδώ
  4. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα , την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω του gov.gr είτε εντύπως μέσω ΚΕΠ, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής

Σημείωση:

Η Υπεύθυνη Δήλωση, εφόσον εκδοθεί εντύπως, πρέπει στο ίδιο διάστημα (28/9 – 4/10/2023) να κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματός σου είτε αυτοπροσώπως (από εσένα ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής (με την ένδειξη στο φάκελο: Υπεύθυνη Δήλωση <το ονοματεπώνυμό σου> <ο Κωδικός Υποψηφίου Πανελλαδικών Εξετάσεων ή Σοβαρών Παθήσεων>

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

Για την επικοινωνία σου με τη Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής σου μπορείς να δεις εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας και της ώρες υποδοχής πρωτοετών, αφού συμβουλευτείς και το χάρτη της πανεπιστημιούπολης εδώ

Σου προτείνουμε, επιπλέον, να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του Τμήματος εγγραφής σου, καθώς εκεί θα βρεις και άλλες ανακοινώσεις που ενδεχομένως σε αφορούν, όπως π.χ. το πρόγραμμα μαθημάτων.

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδό σου στην πλατφόρμα και τη συμπλήρωση των στοιχείων σου, μπορείς να επικοινωνείς με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

 2ο ΒΗΜΑ:

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με την ταυτοποίηση των στοιχείων σου από τη Γραμματεία και την οριστικοποίηση της εγγραφής σου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας3θα λάβεις και πάλι ένα SMS, που θα περιλαμβάνει το όνομα χρήστη (username) του ιδρυματικού σου λογαριασμού στο ΑΠΘ, έναν κωδικό ασφαλείας και οδηγίες για να ρυθμίσεις τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού. Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.

Δες εδώ όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες με τη χρήση του ιδρυματικού σου λογαριασμού

——————————————————————

Εάν για κάποιο λόγο, όπως μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν έκανες εμπρόθεσμα (31 Αυγούστου-20 Σεπτεμβρίου) την ηλεκτρονική εγγραφή σου στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘΑ, μπορείς να κάνεις αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου, εκθέτοντας τους λόγους της καθυστέρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 45 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΥΠΑΙΘΑ (04/11). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Για την αυτοπρόσωπη ή ταχυδρομική υποβολή των δικαιολογητικών, ισχύουν τα ανωτέρω. Η εγγραφή σου ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος.

Εφόσον η αίτησή σου εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η σε άλλο Τμήμα/Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, για να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα, θα πρέπει να ζητήσεις τη διαγραφή σου από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο θα υποβάλεις ως πρόσθετο δικαιολογητικά στο νέο σου Τμήμα.

Εάν δεν εγγραφείς ούτε με αυτή τη διαδικασία, τότε χάνεις το δικαίωμα εγγραφής σου.

2Στην ίδια προθεσμία

α) οι εγγραφέντες της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, που παρέλειψαν να υποβάλουν τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους δικαιολογητικά στην προθεσμία των εγγραφών (31 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2023), καλούνται όπως τα υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους, σύμφωνα με την ανακοίνωσή μας εδώ

β) οι επιτυχόντες που έχουν αιτηθεί τη διαγραφή τους από Τμήμα του ΑΠΘ στην πλατφόρμα εγγραφών του ΥΠΑΙΘΑ, στην εξαιρετική περίπτωση που δεν επιθυμούν τελικά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους, μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΑΠΘ που είναι ήδη εγγεγραμμένοι αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης της διαγραφής που αιτήθηκαν ηλεκτρονικά

3Επισημαίνεται ότι για την ανωτέρω κατηγορία 3, η οριστικοποίηση της εγγραφής πραγματοποιείται κατόπιν του ελέγχου των προβλεπόμενων για αυτήν δικαιολογητικών από τη Γραμματεία και την έγκριση της εγγραφής από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Older Posts

meeting
Παροχή Διατακτικών Σίτισης Σε Πρωτοετείς-Μέλη Οικογενειών Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική περιγραφή της δράσης...
Read More...
Διακρίσεις Υποτροφίες
Organization of Search and Rescue Competition by the Balkan Universities Association Network in Edirne, Turkey
The Balkan Universities Association Network, of which AUTh is a member, is organizing a competition titled...
Read More...
Διακρίσεις Υποτροφίες
Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη
Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη. Ανακοίνωση χορήγησης...
Read More...