School of Electrical and Computer Engineering

Εγγραφές των Εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων Αποφοίτων Ξένων Λυκείων του Εξωτερικού, ακ. έτους 2023-24

Σύμφωνα με τη Φ.153/108612/29.9.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι εγγραφές των επιτυχόντων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας με την ανωτέρω ειδική κατηγορία θα γίνουν από 3 μέχρι και 10 Οκτωβρίου 20231

Για την εγγραφή σου στο Τμήμα του ΑΠΘ που έχεις επιτύχει την εισαγωγή σου με αυτή την ειδική κατηγορία, πρέπει σε αυτή την προθεσμία

1ο ΒΗΜΑ: να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ ώστε

α) να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου (αίτηση εγγραφής) και

β) να ανεβάσεις τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  2. ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά σου στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης
  3. τα απαιτούμενα ανά κατηγορία (1-5) δικαιολογητικά
  4. Υπεύθυνη Δήλωση2 σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα, η οποία μπορεί να εκδοθεί είτε ψηφιακά (αν είσαι κάτοχος κωδικών taxisnet ελληνικής τράπεζας) μέσω του gov.gr είτε εντύπως, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής

Προσοχή: στην Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται επιπλέον να δηλωθεί

  • για την κατηγορία 1: κανένας από τους δύο γονείς μου δεν είναι υπάλληλος του Ελληνικού κράτους αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα
  • για τις κατηγορίες 3, 4 και 5: δεν έχω αποκτήσει και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα, πριν την απόκτηση του ξένου απολυτηρίου από ξένο Λύκειο στο εξωτερικό (η δήλωση αυτή δεν απαιτείται για όσους/-ες εκ των κατηγοριών 3 και 5 πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου ε του αντίστοιχου κεφαλαίου των Οδηγιών)

Εάν έχεις ήδη εγγραφεί σε άλλο Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου της Ελλάδας από τη συμμετοχή σου στις πανελλαδικές εξετάσεις (κατηγορία 2), πρέπει να υποβάλεις επιπλέον

  1. Πιστοποιητικό διαγραφής από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα

2ο Βήμα: να υποβάλεις στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου α) την αίτηση εγγραφής (εκτύπωση από τον browser της ηλεκτρονικής αίτησης και υπογραφή αυτής) και β) τα υποβληθέντα στην πλατφόρμα δικαιολογητικά (προσοχή! ΟΧΙ τα σκαναρισμένα αντίγραφα που ανέβασες στην πλατφόρμα).

 

Στις ίδιες ημερομηνίες, και με όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, καλούνται όπως υποβάλλουν αίτηση εγγραφής απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην πλατφόρμα, οι επιτυχόντες ακ. έτους 2022-23, της ειδικής κατηγορίας της παρ. 4Β1, του άρθρου 1 της Φ.151/82115/A5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873Β/2017) –άρρενες με κυπριακή καταγωγή- που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, εφόσον έχουν πλέον αποκτήσει τη σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας (Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» ή Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης Θητείας). Για τους συγκεκριμένους και μόνο επιτυχόντες, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, εφόσον αποκτήσουν τη σχετική βεβαίωση, έως τις 15 Νοεμβρίου 2023.

 

Η υποβολή της αίτησης και των ανωτέρω δικαιολογητικών (2ο Βήμα) μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από τους ίδιους και τις ίδιες πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους (με την ένδειξη στο φάκελο: για εγγραφή ομογενούς).

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

 

Για την επικοινωνία σου με τη Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής σου μπορείς να δεις εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας και της ώρες υποδοχής πρωτοετών, αφού συμβουλευτείς και το χάρτη της πανεπιστημιούπολης εδώ

Σου προτείνουμε, επιπλέον, να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του Τμήματος εγγραφής σου, καθώς εκεί θα βρεις και άλλες ανακοινώσεις που ενδεχομένως σε αφορούν, όπως π.χ. το πρόγραμμα μαθημάτων.

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδό σου στην πλατφόρμα και τη συμπλήρωση των στοιχείων σου, μπορείς να επικοινωνείς με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

3ο ΒΗΜΑ:

Αφού ολοκληρωθεί και το 2ο βήμα, με την ταυτοποίηση των στοιχείων σου και τον έλεγχο των δικαιολογητικών σου από τη Γραμματεία3θα λάβεις ένα SMS, με τον Αριθμό Πανεπιστημιακού Μητρώου σου (ΑΠΜ) και κωδικό (one-time password), για να αποκτήσεις ιδρυματικό λογαριασμό (βήμα 2 στην πλατφόρμα register.auth.gr). Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.

Δες εδώ όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες με τη χρήση του ιδρυματικού σου λογαριασμού

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

——————————————

1Εάν για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, δεν καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη εγγραφή σου με την παραπάνω διαδικασία, μπορείς να κάνεις αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής σου, εκθέτοντας τους λόγους της καθυστέρησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας εγγραφής (έως 9 Νοεμβρίου 2023). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παραπάνω δικαιολογητικά και υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Η εγγραφή σου ολοκληρώνεται ή μη, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Εφόσον η αίτησή σου εγκριθεί και είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η σε άλλο Τμήμα/Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, για να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στο νέο σου Τμήμα, θα πρέπει να ζητήσεις τη διαγραφή σου από τη Σχολή/Τμήμα που είσαι ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο θα υποβάλεις στο νέο σου Τμήμα.

Εάν δεν εγγραφείς ούτε με αυτή τη διαδικασία, τότε χάνεις το δικαίωμα εγγραφής σου.

2Σε ό,τι αφορά το γνήσιο της υπογραφής στα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένης/-ων της/των Υ.Δ.), καθώς και την επικύρωση και μετάφρασή τους, οι προς εγγραφή στο ΑΠΘ επιτυχόντες/-ούσες αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει να συμβουλευτούν το κεφάλαιο ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ των Οδηγιών

3Επισημαίνεται ότι για την ειδική κατηγορία των Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων Αποφοίτων Ξένων Λυκείων του Εξωτερικού, η οριστικοποίηση της εγγραφής πραγματοποιείται κατόπιν του ελέγχου των προβλεπόμενων για αυτήν δικαιολογητικών από τη Γραμματεία και την έγκριση της εγγραφής από τη Συνέλευση του Τμήματος εισαγωγής τους.

Η απόφαση της Συνέλευσης υπόκειται σε διαλυτική αίρεση έγκρισης της νομιμότητάς της από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο κρίνει ότι η εγγραφή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών και ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στην ειδική κατηγορία, τότε α) ανακαλείται η εγγραφή με οριστική απόφαση διαγραφής από τους καταλόγους του Τμήματος εισαγωγής και β) αποκλείεται ο/η εν λόγω, κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη, από κάθε διαδικασία εισαγωγής από όλες τις Σχολές ή Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Older Posts

Μετεγγραφές Μητρώα
Υποβολή δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφή στο ΑΠΘ (16-30.11.2023)
Σύμφωνα με την 129682/Ζ1/10.11.2023 απόφαση, κυρώθηκαν οι πίνακες των αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση...
Read More...
Προπτυχιακά Καθηγητής Μεταπτυχιακά Πρωτοετείς
Διατμηματικό μάθημα Γερμανικής του ΚΔΞΓ
Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το χειμερινό...
Read More...
Διακρίσεις Υποτροφίες
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ίδρυμα “Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης” Το ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας...
Read More...