School of Electrical and Computer Engineering

Υποβολή δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφή στο ΑΠΘ (16-30.11.2023)

Σύμφωνα με την 129682/Ζ1/10.11.2023 απόφαση, κυρώθηκαν οι πίνακες των αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση στο ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,

 1. i) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)
 2. ii) με την κατηγορία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)

iii) σύμφωνα με τις περιπτώσεις α, β, γ, ε και στ του άρθρου του άρθρου 78 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)

 1. iv) σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α)

Εφόσον ενημερώθηκες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι η αίτησή σου ήταν επιτυχής και είσαι δικαιούχος για μετεγγραφή στο ΑΠΘκαλείσαι, από 16 έως 30 Νοεμβρίου να επισκεφτείς την πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ ώστε

1ο ΒΗΜΑ:

α) να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου και

β) να ανεβάσεις τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων
 2. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπό σου)
 3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα , την οποία μπορείς να εκδώσεις είτε ψηφιακά μέσω του www,gov.gr είτε εντύπως, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σου, μέσω ΚΕΠ
 4. Απλή εκτύπωση του ΑΜΚΑ σου (πλην φοιτητών Κυπριακής Καταγωγής) από εδώ
 5. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ως εξής:
 • Με τα μοριοδοτούμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 5 ή 6 της 142413/19.10.2020 (ΦΕΚ 4617Β) Υ.Α, δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Β5)

Στην περίπτωση που δεν έχεις δηλώσει τον ΑΦΜ του ενός ή και των δύο γονέων/κηδεμόνων ή συζύγου, όπως προβλέπεται, θα κληθείς να υποβάλεις επιπλέον δικαιολογητικά, ανάλογα με τον λόγο τον οποίο έχεις επικαλεστεί για τη μη δήλωση του/των ως άνω ΑΦΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 115724/Ζ1 16.10.2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

 • Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 ή 11 της 142413/19.10.2020 (ΦΕΚ 4617Β) Υ.Α.  (αδέλφια φοιτητές), δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Γ5).

Στην περίπτωση, που δεν υπέβαλες με την αίτησή σου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΑΙΘ δήλωση αποποίησης του/της αδελφού/ής φοιτητή/-τριας, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στο Τμήμα/Σχολή Υποδοχής, η οποία εκδίδεται είτε μέσω του ιστότοπου www.gov.gr είτε φέρει φυσική υπογραφή θεωρημένη για το γνήσιό της από δημόσια αρχή (ΚΕΠ)

 • Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της 148236/Z1/30.10.2020 (ΦΕΚ 4806Β) Υ.Α. (Τέκνα α) θυμάτων της τρομοκρατίας β) στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας), δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Ε1)
 • Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της 148236/Z1/30.10.2020 (ΦΕΚ 4806Β) Υ.Α. (άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) ΚΥΑ παθήσεις, ή δωρητές οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο), δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Ε2)
 • Με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του άρθρου 6, της 148236/Z1/30.10.2020 (ΦΕΚ 4806Β) ΥΑ (φοιτητές/τριες με κυπριακή καταγωγή), δες τα δικαιολογητικά εδώ  (Κεφάλαιο Ε3)
 • Ως Έλληνας/Ελληνίδα πολίτης της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, δες τα δικαιολογητικά εδώ (Κεφάλαιο Ε4)

2ο ΒΗΜΑ:

Στο ίδιο διάστημα (16-30 Νοεμβρίου) πρέπει να υποβάλεις στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών όλα τα παραπάνω (1-5) είτε αυτοπροσώπως ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από εσένα πρόσωπο κατά τις ώρες 12:00 – 14:00 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής (με την ένδειξη στο φάκελο: Δικαιολογητικά για Μετεγγραφή)

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 54124

Στις περιπτώσεις των μετεγγραφόμενων εκτός ποσοτικού περιορισμού (αναπηρίες άνω του 67%, πάσχοντες από ασθένειες κ.τ.λ.) θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή αντίστοιχου δικαιολογητικού (πιστοποιητικό  Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή βεβαίωση επταμελούς επιτροπής), δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί. Το ίδιο ισχύει και για μετεγγραφόμενους/ μετακινούμενους οι οποίοι μοριοδοτούνται για κάθε μέλος της οικογένειάς τους (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιημένης από ΚΕ.Π.Α. ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151.17897/Β6/2014 (Β΄ 358).

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδό σου στην πλατφόρμα και τη συμπλήρωση των στοιχείων σου, μπορείς να επικοινωνείς με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr

3ο ΒΗΜΑ:

Αφού παραληφθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, και τυχόν επιπλέον κατά το νόμο απαιτούμενα, και ολοκληρωθεί και ο έλεγχος τους, θα κληθείς από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής να προσκομίσεις τη διαγραφή σου από το Τμήμα προέλευσης, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μετεγγραφή σου και η  εγγραφή στου στο νέο σου Τμήμα στο ΑΠΘ.

Με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, θα λάβεις ένα SMS, που θα περιλαμβάνει το όνομα χρήστη (username) του ιδρυματικού σου λογαριασμού στο ΑΠΘ, έναν κωδικό ασφαλείας και οδηγίες για να ρυθμίσεις τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού. Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σου δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Older Posts

Διακρίσεις Υποτροφίες
Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη
Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη. Ανακοίνωση χορήγησης...
Read More...
Inter-University Research and Rescue Competition_BUA
Organization of Search and Rescue Competition by the Balkan Universities Association Network in Edirne,...
Read More...
Διακρίσεις Υποτροφίες
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ίδρυμα “Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης” Το ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας...
Read More...