Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Workshop on Regulation and Sustainability in Biomedical Engineering

Jointly organized by MSc BME-AUTh & BME-TAMU

Friday, May 17, 2024, 17:00 – 21:30 EEST

Venue: Dept. Meeting Auditorium, Building D, Faculty of Engineering AUTh

Remotely via ZOOM: Follow this link

Hybrid One Day Event on Regulation and Sustainability in Biomedical Engineering organized jointly by MSc BME, AUTh and Dept of BME, Texas A&M University

 

Agenda

Time Activity
Greece Texas
17:00 -17:30 09:00 – 09:30 Opening remarks
• George Savvaidis, Prof and Head of Dept of Mechanical Engineering – Representative of the Dean of the Faculty of Engineering, AUTh
• Mike McShane, Prof and Head of Dept of BME, TAMU
• Dimitris C. Lagoudas, University Distinguished Professor, TAMU
• Panagiotis Bamidis, Prof, Director of MSc BME-AUTh
• Nikos Michailidis, Prof, Coordinator of AUTh – TAMU partnership, AUTh
17:30 – 18:30 09:30-10:30 Diploma theses in BME, AUTh and TAMU
• Presentation of 2 diploma theses and discussion, AUTh
– Dr. Rampotas Vasilios: Digital tissue slide analysis for in vivo bone tissue engineering research
– Alexandros Moraitopoulos: Incorporating Computer Vision Technologies for Unobtrusive Elderly Care: An Innovative Reflective Display System for Health Surveillance
• Presentation of 2 diploma theses and discussion, TAMU
– Daniel Searcy: Tactile Balloon Sinuplasty Device
– Achu Byju: The ChorioAnchor™: Enabling Fully Percutaneous Fetal Interventions
18:30 – 18:45 10:30 – 10:45 Break
18:45 – 19:45 10:45 – 11:45 Regulatory processes in BME in US and EU
18:45 – 19:15   19:15 – 19:45 10:45 – 11:15 11:15 – 11:45 • FDA process for devices from design to approval
John Criscione, Prof and Director of Bioinnovation Master’s of Engineering Program, TAMU
• EU regulatory approval process for medical devices and in vitro diagnostics
Chrysa Sardeli, Assoc Prof, School of Medicine & Laboratory for the Research of Medical Law and Bioethics, Faculty of Law, AUTh
19:45 – 20:25 11:45 – 12:25 Sustainability in BME in US and EU
19:45 – 20:05   20:05 – 20:25 11:45 – 12:05
12:05 – 12:25
• Integrating sustainability approaches in medical device design
Saurabh Biswas, Prof of Practice, Dept of Biomedical Engineering, TAMU
• Safety and sustainability by design in biomedical products
Denis Sarigiannis, Prof, School of Chemical Engineering, AUTh
20:25 – 20:45 12:25 – 12:45 Discussion on perspectives of cooperation in BME – teaching and research
Coordination: Amalia Aggeli, Assoc. Prof, School of Chemical Engineering, AUTh
20:45 – 21:00 12:45 – 13:00 Closing remarks
21:30 – 23:00 13:30 – 15:00 Social event and networking

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Διακρίσεις Υποτροφίες
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ (ΕΠΙΦ), ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2024-5
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί πρόσκληση του ΙΚΥ, για την εκπόνηση...
Περισσότερα...
ορκωμοσία graduation
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν στην Ορκωμοσία της 4ης Δεκεμβρίου 2023...
Περισσότερα...