Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Έργα Έρευνας & Ανάπτυξης

Το ΤΗΜΜΥ είναι ιδιαίτερα ενεργό σε ανταγωνιστικά έργα έρευνας και ανάπτυξης από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, κυρίως από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία έρευνας και τεχνολογίας, αλλά και από συμβόλαια παροχής υπηρεσιών στη Βιομηχανία λογισμικού.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα βασικά στατιστικά του Τμήματος.