Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγούν αποκλειστικά σε Διδακτορικό Δίπλωμα.

Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει σε διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 

Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών