Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Εξεταστικής

Πρόγραμμα Εαρινής Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου - Ιουλίου 2024 (ενημέρωση 8-4-2024)

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου (Σεπτεμβρίου 2024)