Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διαχείριση Ιστοσελίδας

Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης

email: pstriant@ece.auth.gr

Τηλέφωνο: 2310994379

Αθανάσιος Σιαχούδης

email: asiach@auth.gr

Τηλέφωνο: 2310994373