Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ορκωμοσία του Απριλίου 2024 θα πραγματοποιηθεί στις 24 του μηνός και ώρα 9:00-11:00, στην Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ.

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν, να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1) Κατάθεση αίτησης ορκωμοσίας μέσω email στη Γραμματεία (info@ece.auth.gr)

Αίτηση ορκωμοσίας πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας, ακόμη κι αν πρόκειται να παρουσιάσετε τη διπλωματική σας εργασία το επόμενο διάστημα. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Προθεσμία: από Παρασκευή 15 έως Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024

 

2) Ηλεκτρονική αίτηση ορκωμοσίας και κατάθεση δικαιολογητικών μέσω students.auth.gr (Οδηγίες: https://it.auth.gr/manuals/aitisi-orkomosias/)

Η ηλεκτρονική αίτηση ορκωμοσίας θα γίνει μετά την αποστολή της αίτησης ορκωμοσίας με email. Εάν δεν αποστείλετε στη Γραμματεία την αρχική αίτηση έως 29 Μαρτίου, δε θα λάβετε μέρος στην Ορκωμοσία του Απριλίου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

  • Βεβαίωση υπογεγραμμένη απ’ τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος και απ’ τον/την φοιτητή/-ήτρια περί μη οφειλής βιβλίων (email Βιβλιοθήκης library@ece.auth.gr)
  • Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr: “Είμαι φοιτητής/φοιτήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και δεν οφείλω στους Τομείς ή στο Τμήμα βιβλία, υλικά, εργαλεία ή άλλα βοηθήματα, τα οποία δανείστηκα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου.”
  • Παράδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία*
  • Εάν διαμένατε στις Φοιτητικές Εστίες, Πιστοποιητικό Διαγραφής. Εναλλακτικά, υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr: “Δε διέμενα στις Φοιτητικές Εστίες του ΑΠΘ.” (πεδίο: Λοιπά Δικαιολογητικά)
  • Σε περίπτωση που έχετε εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα μαθήματα απ’ αυτά που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών, υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr: “Επιθυμώ να μη μετράει στον τελικό βαθμό του διπλώματός μου το μάθημα με κωδικό ______ και τίτλο _____________________________.” Εναλλακτικά, υπεύθυνη δήλωση: “Δεν έχω εξεταστεί σε παραπάνω μαθήματα από αυτά που προβλέπονται απ’ το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για τη λήψη διπλώματος.”

*Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα πρέπει να παραδοθεί στη Γραμματεία αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που έχει λήξει, αρκεί η ανάρτηση μιας φωτογραφίας της στο students.auth.gr. Εάν την έχετε χάσει, θα ανεβάσετε Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr: Είμαι φοιτητής/φοιτήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και έχω χάσει την Ακαδημαϊκή μου Ταυτότητα.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: από Παρασκευή 15 Μαρτίου έως Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που αναμένετε βαθμό μαθήματος ή της εργασίας, θα προχωρήσετε με την υποβολή προσωρινής αίτησης στο students.auth.gr, την οποία θα ολοκληρώσετε μετά την καταχώρηση των τελευταίων βαθμολογιών.

Τελική ημερομηνία παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών: Παρασκευή 5 Απριλίου 2024.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρετε να ορκιστείτε, ενώ έχετε κάνει αίτηση ορκωμοσίας, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τη Γραμματεία.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

14/03/2024

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

BME-AUTh_Workshop
Workshop on Regulation and Sustainability in Biomedical Engineering
Jointly organized by MSc BME-AUTh & BME-TAMU Friday, May 17, 2024, 17:00 – 21:30 EEST Venue: Dept....
Περισσότερα...
Δημόσια υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τη Δευτέρα 15/4/2024 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής...
Περισσότερα...
Μετεγγραφές Μητρώα
Μητρώα Εκλεκτόρων 2023
Μητρώα Εκλεκτόρων – Επικαιροποίηση Σ2/28-9-2023
Περισσότερα...