Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν στην Ορκωμοσία της 4ης Δεκεμβρίου 2023 (ώρα 9:00-11:00), να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1) Κατάθεση αίτησης ορκωμοσίας μέσω email στη Γραμματεία (info@ece.auth.gr).

Επισημαίνεται ότι αίτηση ορκωμοσίας πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας, ακόμη κι αν πρόκειται να παρουσιάσετε τη διπλωματική σας εργασία το επόμενο διάστημα. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

*Η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί είτε χειρόγραφα είτε ψηφιακά.

Προθεσμία: από Δευτέρα 2 έως Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023

2) Κατάθεση δικαιολογητικών μέσω email στη Γραμματεία (info@ece.auth.gr)

Προθεσμία: από Τρίτη 24 Οκτωβρίου έως Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

  • Βεβαίωση υπογεγραμμένη απ’ τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος και απ’ τον/την φοιτητή/-τρια περί μη οφειλής βιβλίων (email Βιβλιοθήκης library@ece.auth.gr)
  • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη απ’ τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής και απ’ τον φοιτητή περί μη οφειλής βιβλίων, υλικών κ.λπ. (Κάτω απ’ την υπογραφή να υπάρχει και το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα)
  • Παράδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στη Γραμματεία ή  Υπεύθυνη Δήλωση απώλειάς της*
  • Πιστοποιητικό Διαγραφής απ’ τις Φοιτητικές Εστίες (εάν διαμένατε εκεί)
  • Σε περίπτωση που έχετε εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα μαθήματα απ’ αυτά που προβλέπει ο Οδηγός Σπουδών, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

*Σε περίπτωση που η ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει λήξει (ν+2 χρόνια), αρκεί η αποστολή μιας φωτογραφίας της.

3) Ηλεκτρονική αίτηση ορκωμοσίας μέσω του https://students.auth.gr/ (Οδηγίες: https://it.auth.gr/manuals/aitisi-orkomosias/)

Προθεσμία: από Τρίτη 24 Οκτωβρίου έως Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις στο https://students.auth.gr/ θα γίνουν αφού περαστούν οι βαθμοί όλων των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας στην πλατφόρμα.

Τα δικαιολογητικά δεν θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Θα αποσταλούν μόνο με email στη Γραμματεία.

 

Η παρουσίαση και κατάθεση των πρακτικών της διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρετε να ορκιστείτε, ενώ έχετε κάνει αίτηση ορκωμοσίας, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τη Γραμματεία.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

25/09/2023

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Εγγραφές
Εγγραφές ακ. έτους 2023-24 των επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά το σχολικό έτος 2022-23
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων...
Περισσότερα...
Μετεγγραφές Μητρώα
Υποβολή δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφή στο ΑΠΘ (16-30.11.2023)
Σύμφωνα με την 129682/Ζ1/10.11.2023 απόφαση, κυρώθηκαν οι πίνακες των αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση...
Περισσότερα...
Διακρίσεις Υποτροφίες
Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη
Ανακοίνωση χορήγησης ενός (1) χρηματικού βραβείου, κληροδοσίας Ιωάννη-Ίωνος Τσατσαρώνη. Ανακοίνωση χορήγησης...
Περισσότερα...