Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2023-24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη συνεδρία της με αριθμ. 3/19-10-2023 και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, ενέκρινε την εγγραφή των επιτυχόντων-εισαγομένων φοιτητών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, των ειδικών κατηγοριών:

α) Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε. και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., που διαβιβάστηκαν με την Φ.153/94833/Α5/30-08-2023 (ΑΔΑ:6ΟΒΠ46ΝΚΠΔ-Χ0Ρ)  Υπουργική Απόφαση καθώς και των επιτυχόντων έτους 2022 που εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία.

β) Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού που διαβιβάστηκαν με την Φ.153/108612/Α5/29-09-2023 (ΑΔΑ: 9Θ8Ν46ΝΚΠΔ-Ν6Η) Υπουργική Απόφαση.

γ) Ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, που διαβιβάστηκαν με την Φ.153/84610/Α5/27-07-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΑΥ46ΝΚΠΔ-ΙΜΝ).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΠΜΣ "Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration - ΜΒΑ"
«Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης...
Περισσότερα...
Διακρίσεις Υποτροφίες
Δημόσια Πρόσκληση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Υποτροφιών 2024-2025 | Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Εκ μέρους του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, Θα θέλαμε με το παρόν να σας ενημερώσουμε ότι το...
Περισσότερα...