Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, συνεδρία αριθμός 14/28-3-2024 καλούνται οι φοιτητές που:

Α) Βρίσκονται χρονολογικά στο 8ο και πέραν αυτού εξάμηνο (10ο, 12ο κλπ),

Β) Έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 64 ECTS πιστωτικές μονάδες.

Να στείλουν στη γραμματεία του Τμήματος δήλωση με μαθήματα κατεύθυνσης σύμφωνα με τροποποίηση του ισχύοντα αλγορίθμου κατά 30 ECTS, ο οποίος περιγράφεται παρακάτω.

Η τροποποίηση του αλγορίθμου θα εφαρμοστεί μόνο  για το τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους (2023-2024).

 

Η επιλογή κύκλου ειδίκευσης προϋποθέτει τη συγκέντρωση τουλάχιστον 64 πιστωτικών μονάδων ECTS από τις συνολικές 180 του βασικού κύκλου σπουδών, ενώ κατά τη δήλωση των μαθημάτων Κατεύθυνσης, εφαρμόζεται η ακόλουθη σχέση υπολογισμού του αριθμού των μονάδων ECTS που αντιστοιχούν σε αυτά τα μαθήματα, Τ:

Τ = 30 – [90 – Κ]

όπου Κ ≥ 64 ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων ECTS μαθημάτων κορμού τις οποίες έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής μέχρι και την εξεταστική Σεπτεμβρίου του 3ου έτους σπουδών.

Θεσσαλονίκη, 29 Μαρτίου 2024

 

 

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Διακρίσεις Υποτροφίες
Δημόσια Πρόσκληση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Υποτροφιών 2024-2025 | Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
Εκ μέρους του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, Θα θέλαμε με το παρόν να σας ενημερώσουμε ότι το...
Περισσότερα...
γενικά εφημερίδα
Παρουσίαση έργου “MORCIC: Μείωση Τάξης Μεγέθους Ηλεκτρομαγνητικών Μοντέλων για Μεγάλα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα”
Περιγραφή του έργου Αντικείμενο του έργου MORCIC είναι η μείωση τάξης μεγέθους ηλεκτρομαγνητικών μοντέλων...
Περισσότερα...
Διακρίσεις Υποτροφίες