Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστηριακή Μονάδα Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Υπεύθυνος: Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης 

Μέλη: Νέστωρ Χατζηδιαμαντής 

Τοποθεσία: 6ος Όροφος, Κτίριο Δ,  Πολυτεχνική Σχολή

Websiteshttp://psyche.ee.auth.gr/http://mri.ee.auth.gr/

Η Μονάδα Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας διακρίνεται σε 2 υπομονάδες: τη “Μονάδα Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας” και τη “Μονάδα Τηλεπικοινωνιών και Προγραμματισμού” (πρώην Μονάδα Μαγνητικής τομογραφίας).

Διδακτικό αντικείμενο:

Μαθήματα Επεξεργασίας Σήματος, όπως “Αναλογικό Σήμα”, “Ψηφιακό Σήμα”,  “Στοχαστικό Σήμα” κτλ., μαθήματα Βιοϊατρικής, μαθήματα Τηλεπικοινωνιών με έμφαση στην κατανόηση πρακτικών προβλημάτων “Σύνθεσης τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων” και προχωρημένων Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών.

Ερευνητικό αντικείμενο:

Οι δύο μονάδες έχουν επιδείξει πλούσιο ερευνητικό έργο στους τομείς της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, της Επεξεργασίας Εικόνας, της Ασαφούς Λογικής, της Διάδοσης τους Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος και των Κεραιών.

Η μονάδα Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας εστιάζει σε καινοτόμες μεθόδους επεξεργασίας σήματος με εφαρμογές κυρίως στον κρίσιμο τομέα της Υγείας. Περισσότερες πληροφορίες για τη μονάδα Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://psyche.ee.auth.gr/

Η μονάδα Τηλεπικοινωνιών και Προγραμματισμού δραστηριοποιείται στην επεξεργασία σήματος με έμφαση στην κινούμενη και ακίνητη εικόνα, στον ήχο, στον βιο-ηλεκτρομαγνητισμό, τον μαγνητικό συντονισμό. Δραστηριοποιείται επίσης σε θέματα ασύρματων τηλεπικοινωνιών, όπως είναι η διάδοση του ΗΜ κύματος, κεραίες. Περισσότερες πληροφορίες για τη Μονάδα Τηλεπικοινωνιών και Προγραμματισμού μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://mri.ee.auth.gr/