Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστηριακή Μονάδα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

Υπεύθυνος: Γεώργιος Καραγιαννίδης 

Μέλη:

Δραστηριοποιείται στις περιοχές των ενσύρματων και ασύρματων δικτύων τηλεπικοινωνιών, στις τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων της πληροφορίας, στις μεθόδους δρομολόγησης της πληροφορίας, σε κωδικοποιήσεις, στο χαρακτηρισμό των καναλιών και γενικώς στη διερεύνηση μεθόδων βελτίωσης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος.