Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής

Διευθυντής: Γεώργιος Ροβιθάκης 

Μέλη:  Ζωή Δουλγέρη, Ιωάννης Θεοχάρης 

Τηλ: 2310995820

email: rovithak@ece.auth.gr

Website: http://arl.ee.auth.gr/

Το Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής (ΕΑΡ) ασχολείται με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της ρομποτικής, των ευφυών συστημάτων, της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και του αυτόματου ελέγχου σύνθετων και αβέβαιων συστημάτων.

Το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΗΜΜΥ:

 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου I
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου II
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου III
 • Ρομποτική
 • Ευφυή Συστήματα Ρομπότ
 • Ασαφή Συστήματα
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙΙ
 • Σύνθεση Ενεργών και Παθητικών Κυκλωμάτων
 • Τεχνικές Βελτιστοποίησης
 • Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Συστημάτων.