Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων

Διευθυντής: Πιτσιάνης Νικόλαος

Μέλη: Ιωάννης Παπαευσταθίου

Τηλ: 2310994369

email: nikos.pitsianis@auth.gr

Website:http://csal.web.auth.gr/

To Eργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων ασχολείται με τη μελέτη της αρχιτεκτονικής κατανεμημένων, παράλληλων, ενσωματωμένων, καθώς και αυτόνομων και ρομποτικών συστημάτων, τα βιομηχανικά πληροφοριακά συστήματα, τα υβριδικά συστήματα και τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης.

Στα πλαίσια του εργαστηρίου διεξάγεται διδακτικό και ερευνητικό έργο στα αντικείμενα των Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων, των Ενσωματωμένων Συστήματων, της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, των Λειτουργικών Συστημάτων, των Συστημάτων Μικροϋπολογιστών, και της Βιομηχανικής Πληροφορικής.