Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών και Υπολογισμών

Διευθυντής: Αναστάσιος Ντελόπουλος 

Μέλη: Παναγιώτης Πετραντωνάκης

Τηλ: 2310996272

 emailantelopo@ece.auth.gr

WebsiteInformation Processing Laboratory (IPL)

Τοποθεσία: Κτίριο Γ, 3ος Οροφος, Πολυτεχνική Σχολή

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών αποτελείται από  τη μονάδα “Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού” (Intelligent Systems and Software Engineering Labgroup ) με υπεύθυνο τον Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα και τη μονάδα “Κατανόησης Πολυμέσων” (Multimedia Understanding Group) με υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αναστάσιο Ντελόπουλο.

Το διδακτικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα:

 • Βασεις Δεδομένων
 • Δομές Δεδομένων
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Συστήματα Πολυμέσων
 • Θεωρία Υπολογισμών & Αλγορίθμων
 • Ανάλυση και Σχεδιασμό Αλγορίθμων
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Προγραμματιστικές Τεχνικές
 

Mεταπτυχιακά Μαθήματα:

 • Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξης Γνώσης
 • Τεχνικές Ανάπτυξης Λογισμικού
 • Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξης Γνώσης
 

 Eρευνητικό αντικείμενο:

Η μονάδα “Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού” δραστηριοποιείται ερευνητικά στις εξής περιοχές:

 • Βάσεις Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης
 • Αυτόνομοι Πράκτορες
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Βιοπληροφορική
 • Περιβαλλοντική Πληροφορική
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ιστότοποι Κοινωνικού Περιεχομένου και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
 • Χρηματιστήριο Ενέργειας
 

Η μονάδα “Κατανόησης Πολυμέσων” δραστηριοποιείται ερευνητικά στις εξής περιοχές:

 • Σημασιολογική Ανάλυση Πολυμέσων
 • Υπολογιστική Γεωμετρία
 • Μη λεκτική Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στο site της μονάδας:

http://mug.ee.auth.gr/index.php/researchtopics