Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Διευθυντής: Χρήστος Μαδεμλής 

Μέλη: Χαράλαμπος Δημουλιάς 

Τηλ: 2310996234

email: mademlis@eng.auth.gr

Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος, της χρήσης τους ως κινητήρες στη βιομηχανία και ως γεννήτριες στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και με την οδήγηση κινητήρων με ηλεκτρονικά ισχύος.

Διδακτικό αντικείμενο:

Το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει

  • Μαγνητικά κυκλώματα: Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και μαγνητικά συζευγμένα κυκλώματα. Ενέργεια μαγνητικού πεδίου και μαγνητικές απώλειες. Μαγνητικά κυκλώματα και βασικές αρχές ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας.
  • Μετασχηματιστές
  • Μηχανές συνεχούς ρεύματος: Γεννήτριες και κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Συνδεσμολογίες και εφαρμογές μηχανών συνεχούς ρεύματος. Εκκίνηση και έλεγχος περιστροφικής ταχύτητας.
  • Ασύγχρονες (επαγωγικές) ηλεκτρικές μηχανές: Θεωρία και σχεδίαση τριφασικών περιελίξεων. Εναλλασσόμενα και στρεφόμενα μαγνητικά πεδία στις ηλεκτρικές μηχανές. Εκκίνηση και δυναμική λειτουργία. Μέθοδοι ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής.
  • Μονοφασικές ηλεκτρικές μηχανές: Εκκίνηση μονοφασικού επαγωγικού κινητήρα.