Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Διευθυντής: Αλκιβιάδης Χατζόπουλος 

Μέλη: Βασίλειος Παυλίδης 

Τηλ: 2310996305

emailalkis@ece.auth.gr

Ενημερωτικό ΈντυποΕργαστήριο Ηλεκτρονικής

To Εργαστήριο Ηλεκτρονικής δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, αναλογικών και ψηφιακών, της ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων με υπολογιστή, των ψηφιακών συστημάτων καθώς και με θέματα αξιοπιστίας συστημάτων και σχεδίασης συστημάτων υψηλής κλίμακας ολοκλήρωσης (VLSI).

To διδακτικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα προπτυχιακά μαθήματα:

 • Ηλεκτρικά κυκλώματα Ι
 • Ηλεκτρονική Ι
 • Ηλεκτρικά κυκλώματα ΙΙ
 • Ψηφιακά συστήματα Ι
 • Ηλεκτρικά κυκλώματα ΙΙΙ
 • Ηλεκτρονική ΙΙ
 • Ηλεκτρονική ΙΙΙ
 • Ψηφιακά συστήματα ΙΙ
 • Ψηφιακά συστήματα ΙΙΙ
 • Ηλεκτρονικές διατάξεις και μετρήσεις
 • Τηλεπικοινωνιακή ηλεκτρονική
 • Ανάλυση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με υπολογιστή
 • Αξιοπιστία συστημάτων
 • Σχεδίαση συστημάτων VLSI