Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας

ΔιευθυντήςΙωάννης Καΐσας

Μέλη: 

Τηλ: 2310996353

email:

Websitehttps://nuctech.ee.auth.gr/

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας δραστηροποιείται επιστημονικά στα θέματα της περιβαλλοντικής ραδιενέργειας (μετρήσεις-μοντέλα), τη διάγνωση των βιομηχανικών συστημάτων, τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, την αλληλεπίδραση των ταχέων ιόντων με την ύλη.

Το διδακτικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

  • Εισαγωγή στην πυρηνική τεχνολογία
  • Θεωρία και Τεχνολογία των πυρηνικών αντιδραστήρων
  • Μετάδοσης Θερμότητας
  • Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας