Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Ανακοινώνονται συνημμένα τα μαθήματα και η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025.

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΜΜΥ 2024-25

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα ΗΜΜΥ υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15 Νοεμβρίου έντυπα ή ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος (info@ece.auth.gr).

Δικαιολογητικά:

  •   Αίτηση συμμετοχής
  • Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, όπου βεβαιώνεται ότι ο/η υποψήφιος/-α έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου (π.χ. διπλωματική, πρακτική) και στην οποία αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων μαζί με μία υπεύθυνη δήλωση ότι θα συμμετέχει στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη ορκωμοσία του Τμήματος προέλευσης, προσκομίζοντας στη συνέχεια άμεσα έγγραφο πτυχιακού τίτλου στη Γραμματεία του ΤΗΜΜΥ.

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Μετεγγραφές Μητρώα
Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων Τμήματος 2023
ΜΗΤΡΩΟ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΜΜΥ Ημερομηνία σύστασης μητρώου: 28-2-2023 Ημερομηνία λήξης ισχύος μητρώου:...
Περισσότερα...
Εκλογές Elections
Εκλογές ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ΤΗΜΜΥ 2023-24
ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.ΔΙ.Π. ,Ε.Τ.Ε.Π. ΤΗΜΜΥ  2023 Προκήρυξη εκλογών Ε.ΔΙ.Π. ΤΗΜΜΥ 2023 Ορισμός Ο.Δ.Ε. ΕΔΙΠ ΤΗΜΜΥ Ανακήρυξη...
Περισσότερα...
γενικά εφημερίδα
Παρουσίαση έργου “MORCIC: Μείωση Τάξης Μεγέθους Ηλεκτρομαγνητικών Μοντέλων για Μεγάλα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα”
Περιγραφή του έργου Αντικείμενο του έργου MORCIC είναι η μείωση τάξης μεγέθους ηλεκτρομαγνητικών μοντέλων...
Περισσότερα...