Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Μήνυμα Καλωσορίσματος

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αγαπητές και αγαπητοί πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές,

 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας υποδέχεται και σας καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ευθύνης.

Η χαρά μας πηγάζει από την σπουδαία επιτυχία σας και την επιλογή σας να ενταχθείτε σε ένα από τα καλύτερα τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα κοπιώδους προσπάθειας, τόσο δικής σας, όσο και των οικογενειών σας. Η ευθύνη μας προκύπτει από τη δέσμευση να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, συμβάλλοντας με το έργο μας στην επίτευξη των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών στόχων σας.

Ένας από τους κύριους στόχους του Τμήματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και η προετοιμασία άρτια καταρτισμένων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθιστώντας τους ικανούς να στελεχώνουν ποικίλους παραγωγικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς φορείς.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε ενιαίο πενταετή τίτλο σπουδών, επιπέδου Μάστερ. Με τον βασικό κύκλο σπουδών, που καλύπτει τα πρώτα έξι εξάμηνα, ολοκληρώνεται η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες, αρχές και γνώσεις της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Στα επόμενα τρία εξάμηνα, προσφέρονται πιο εξειδικευμένες και σύγχρονες γνώσεις μέσα από μαθήματα τριών κατευθύνσεων σπουδών: της ηλεκτρικής ενέργειας, της ηλεκτρονικής και υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών. Στο δέκατο και τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους, οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο αποτελεί ορόσημο, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη μαθητική στη φοιτητική ζωή. Το πεδίο δράσης επεκτείνεται. Νέες προκλήσεις προβάλλουν. Καινούργια οράματα σχηματοποιούνται. Οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται. Πρόσθετες ευθύνες σάς αναλογούν.

Στη διάρκεια της φοιτητικής σας πορείας, καλείστε να διευρύνετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας, καλλιεργώντας, παράλληλα, την κριτική σκέψη και τον ορθό λόγο. Η φοιτητική ζωή, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά περιλαμβάνει και την ενεργό συμμετοχή στις πολιτιστικές, κοινωνικές, εθελοντικές και πολιτικές δράσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας. Εξάλλου, με τη συμμετοχή στα κοινά αναπτύσσονται πολυσχιδείς προσωπικότητες, ικανές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σήμερα, να παράγουν νέες ιδέες, να χαράζουν καινοτόμες κατευθύνεις ανάπτυξης και, τελικά, να διαμορφώνουν το μέλλον.

Αγαπητές και αγαπητοί πρωτοετείς, μέχρι σήμερα σας απέδιδαν τον χαρακτηρισμό «καλοί μαθητές». Τώρα, σας καλούμε να γίνετε όχι μόνο «καλοί φοιτητές», αλλά και «καλοί συμφοιτητές». Εξάλλου, η πραγματικότητα που βιώνουμε αποδεικνύει, διαρκώς και εμφατικά, ότι η κοινωνική πρόοδος και η ευημερία απαιτούν αλληλεγγύη και συνέργεια.

Σας ευχόμαστε ένα δημιουργικό και ευχάριστο φοιτητικό ταξίδι, στο οποίο θα είμαστε συνταξιδιώτες. Αναμένουμε να εκφράσουμε τη χαρά και την ικανοποίησή μας, όταν θα σας αποχαιρετίσουμε στην τελετή αποφοίτησής σας.

Εκ μέρους του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Ιωάννης Ρέκανος