Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Α.Π.Θ., ενταγμένη ως προαιρετικό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και υποστηρίζεται σημαντικά από το Τμήμα και τις κεντρικές Υπηρεσίες του Α.Π.Θ. καθώς και από τους φορείς υποδοχής Π.Α.

Η Πρακτική Άσκηση θεωρείται Προαιρετικό Μάθημα με δικό του Κωδικό Μαθήματος που μπορούν να το επιλέξουν φοιτητές του 8ου Εξαμήνου και άνω. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης αποδίδει στον φοιτητή 15 πιστωτικές μονάδες και αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος. Δεν λαμβάνει βαθμό ούτε συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό διπλώματος.

Κύκλοι Πρακτικής Άσκησης: Κάθε έτος επιχειρείται να υπάρχουν τρεις τριμηνιαίοι κύκλοι ΠΑ που να πραγματοποιούνται κατά τα διαστήματα:

(α) Οκτώβριος- Νοέμβριος- Δεκέμβριος

(β) Μάρτιος- Απρίλιος-Μάιος και

(γ) Ιούλιος- Αύγουστος- Σεπτέμβριος,

δηλ. να πραγματοποιείται πρακτική άσκηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πλην των δύο βασικών εξεταστικών περιόδων (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου).

Ανάλογα με τις διακυμάνσεις των ετησίων χρηματοδοτήσεων απασχολούνται περί τους 50 φοιτητές ετησίως. Ενίοτε, στο τέλος του Προγράμματος απορροφούνται αδιάθετα κονδύλια από τα άλλα Τμήματα του Ιδρύματος με αποτέλεσμα να ανοίξουν πρόσθετες περίοδοι Πρακτικής Άσκησης με μεγάλο αριθμό ασκούμενων φοιτητών.

Ασκούμενοι Φοιτητές: Η διαδικασία που ακολουθείται για την επιλογή φοιτητών είναι η εξής: Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καταθέτουν αίτηση επιλέγοντας έως 3 από τις προσφερόμενες θέσεις του συστήματος Άτλας. Μεταξύ των υποψηφίων επιλέγονται συνήθως τελειόφοιτοι (του 5ου έτους και σπανιότερα του 4ου) με βασικό κριτήριο:

– το μέσο όρο της βαθμολογίας τους

– το ποσοστό των μαθημάτων που έχουν περάσει σε σχέση με το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν

-το έτος φοίτησης, κάθε έτος άνω του 5ου επιβαρύνει κατά 1% το βαθμό αξιολόγησης του φοιτητή

– την κάλυψη ιδιαίτερων απαιτήσεων που μπορεί να έχει μία θέση (πχ. γνώση συγκεκριμένου λογισμικού, δίπλωμα οδήγησης, γνώση Γερμανικής γλώσσας κλπ)

Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση, οι συμμετέχοντες κατά το 2014-15 είναι φοιτητές (κατά 71%) και φοιτήτριες (κατά 29%). Ανήκουν στους τρεις Τομείς του Τμήματος κατά τα παρακάτω ποσοστά:

Ηλεκτρικής Ενέργειας: 46%, Ηλεκτρονικής Υπολογιστών:48%, Τηλεπικοινωνιών: 6% που εκφράζει περίπου την κατανομή φοιτητών στο Τμήμα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΜΜΥ 2023

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον ιστότοπο  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης :

Αλεξιάδης Μηνάς, Επίκουρος Καθηγητής

τηλ. επικοινωνίας 2310994293

email: minalex@auth.gr