ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ – Κ.Δ.Ξ.Γ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

ΕΞΕΤΑΣΗ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/1/2024

19/1/2024 ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
9.00-10.00 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΑΤΡΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΏΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ Α’ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ  

 

 

106

9.00-10.00 

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ/ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΗ Α’/Β’/Γ’/Δ’ 

 

 

Α’/Β’/Γ’/Δ’

 

 

      ΚΟΝΤΟΥΛΗ  

 

101

9.00-10.00 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΑΤΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (παλιό πρόγραμμα)

ΙΤΑΛΙΚΗ Α’ 

Β’(επί πτυχίω)

ΠΑΠΑΔΑΚΗ 112,101
10.15-11.15 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ A’ Χ”ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αμφ.Α, Αμφ.Β 

101,112

106

11.30-12.30 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 

 

ΑΓΓΛΙΚΗ (νέο και παλιό πρόγραμμα) Χ”ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

 

Αμφ.Α, Αμφ.Β 

 

11.30-12.30 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ Β’ Χ”ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

 

Αμφ.Α 

 

11.30-12.30 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΑΤΡΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΏΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  

 

Γ’

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ 112
11.30-12.30- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Δ’ (νέο πρόγραμμα) Α’/Β’ (παλιό πρόγραμμα)

ΑΓΓΛΙΚΗ Δ’ 

Α’/Β’

Χ”ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

 

101, 112
11.30-12.30- ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΑΤΡΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (παλιό πρόγραμμα)

ΙΤΑΛΙΚΗ  

 

 

Γ’

Δ’(επί πτυχίω)

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ 101

Αμφ. Α, Αμφ.Β : Ισόγειο Νέου Κτηρίου  Φιλοσοφικής

Αιθ. 101, 106, 112: 1ος Όροφος Νέου Κτηρίου Φιλοσοφικής

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ