Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ανακοίνωση προγράμματος και  τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων της ιταλικής γλώσσας χειμερινού εξαμήνου 2023-24.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ όλων των μαθημάτων ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Διακρίσεις Υποτροφίες
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής μελών ΔΕΠ σε Πρόγραμμα Εργασίας έτους 2024
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ...
Περισσότερα...
Ψήφισμα για τον θάνατο του Ομότιμου Καθηγητή Γιώργου Λαζαρίδη
ΨΗΦΙΣΜΑ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου...
Περισσότερα...