Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

ΨΗΦΙΣΜΑ για το νομοσχέδιο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων»

ΨΗΦΙΣΜΑ

της Συνέλευσης (11/9-2-2024 & 16-2-2024) του

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ

Το Τμήμα εκφράζει τη ρητή και έντονη διαφωνία του με το πνεύμα και τη σκοπιμότητα του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», διατάξεις του οποίου στοχεύουν στην εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, με τη μορφή «Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης».

Κατά τη Συνταγματική επιταγή: «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση» και «H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται».

Καταγγέλλουμε τη συστηματική μεθόδευση, από όπου και αν προέρχεται αυτή, που υπονομεύει το κύρος, την ακαδημαϊκή ελευθερία και το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων της χώρας, τα οποία, υπό αντίξοες συνθήκες, υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, παρέχοντας αναγνωρισμένο και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.

Η πολιτεία έχει την υποχρέωση για τη διαρκή στήριξη της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Απαιτούμε την άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση των σημαντικών θεσμικών προβλημάτων, της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης.

 

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Διατμηματικά μαθ. Γερμανικής γλώσσας εαρ. εξαμ. από το ΚΔΞΓ
Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, στο πλαίσιο των διατμηματικών μαθημάτων θα προσφέρει στο εαρινό...
Περισσότερα...
Προπτυχιακά Καθηγητής Μεταπτυχιακά Πρωτοετείς
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024
Προκήρυξη για πρόσληψη δύο (2)  εντεταλμένων διδασκόντων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών...
Περισσότερα...
Διατμηματικά ταχύρρυθμα μαθ. Τουρκικής γλώσσας του ΚΔΞΓ
Aνακοίνωση διατμηματικού ταχύρρυθμου μαθήματος Τουρκικής Γλώσσας (επίπεδο Α1) του Κέντρου Διδασκαλίας...
Περισσότερα...