Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών