Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Αναστάσιος Ντελόπουλος

Αναστάσιος Ντελόπουλος

Αναστάσιος Ντελόπουλος

Σύντομο Βιογραφικό

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1987 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΕΜΠ Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
1990 MSc Department of Electrical Engineering
University of Virginia, ΗΠΑ
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1993 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΕΜΠ, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού υλικού
  • Yπολογιστική όραση
  • Iατρική πληροφορική και τη βιοπληροφορική
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο
Συστήματα Πολυμέσων
antelopo@ece.auth.gr
2310996272
Γραφείο
5ος 'Οροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
617/Γ/19-03-2021