Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Ανδρέας Συμεωνίδης

Ανδρέας Συμεωνίδης

Ανδρέας Συμεωνίδης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Είναι επικεφαλής της ομάδας ISSEL του τμήματος (https://lab.issel.ee.auth.gr/), καθώς και Υπεύθυνος Έρευνας στην εταιρεία Cyclopt (https://www.cyclopt.com/). Επικέντρωνεται σε σύνθετα προβλήματα ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού και ευφυών συστημάτων. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε περισσότερα από 200 άρθρα, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά συνεδρίων. Είναι συ-συγγραφέας των βιβλίων “Agent Intelligence through Data Mining” (Springer publishing), “Mining Software Engineering Data for Software Reuse” (Springer publishing) και “Practical Machine Learning in R” (Leanpub publishing). Από το 2008 (οπότε και διορίστηκε ως Λέκτορας στο ΑΠΘ) έχει εργαστεί/εργάζεται σε έναν ικανό (>30) αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης, με σημαντική συνεισφορά στο τεχνικό και διαχειριστικό έργο. Υπηρετεί σποραδικά ως αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων και επιθεωρητής έργων έρευνας και ανάπτυξης, τόσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και για την Ελληνική πολιτεία. Παράλληλα, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες υψηλής τεχνολογικής έντασης.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1999 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
2004 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Διαδικασίες Ανάπτυξης Λογισμικού
  • Ανάλυση έργων Λογισμικού
  • Αυτοματοποίηση και μοντελοποίηση διαδικασιών Λογισμικού
  • Μηχανική Απαιτήσεων και Προδιαγραφών Λογισμικού
  • Μεσολογισμικό Ρομποτικών και Κυβερνο-φυσικών συστημάτων
  • Εξαγωγή Γνώσης από μεγάλα αποθετήρια δεδομένων
  • Διαλογικοί βοηθοί και κατανόηση φυσικής γλώσσας
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο
Τεχνικές Ανάπτυξης Λογισμικού
asymeon@eng.auth.gr
2310994344
Γραφείο
5ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
2059/Γ/25-08-2022