Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Αντώνιος Δημητρίου

Αντώνιος Δημητρίου

Αντώνιος Δημητρίου

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
2001 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
2006 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Βαθμίδα:
Ε.ΔΙ.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο
Ασύρματες Επικοινωνίες
antodimi@ee.auth.gr
2310994370
Προσωπικός Ιστοχώρος