Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Αθανάσιος Κεχαγιάς

Αθανάσιος Κεχαγιάς

Αθανάσιος Κεχαγιάς

Σύντομο Βιογραφικό

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1984 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
1984 MSc Center for Applied Mathematics
Lehigh University, ΗΠΑ
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1991 PhD Division of Applied Mathematics
Brown University, ΗΠΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με Έμφαση στις Στοχαστικές Ανελίξεις και στα Ασαφή Σύνολα
kehagiat@ece.auth.gr
2310995944
Γραφείο
1ος Όροφος, Κτίριο Β, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
262/Γ/21-04-2011 2243/Β/10-09-2013