Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Αθανάσιος Σιαχούδης

Αθανάσιος Σιαχούδης

Αθανάσιος Σιαχούδης

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1994 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
1995 MSc Τηλεπικοινωνίες και Πληροφοριακά Συστήματα
Πανεπιστήμιο ESSEX, Μ.Βρετανίας
Βαθμίδα:
Ε.ΔΙ.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών
asiach@auth.gr
2310994373
Προσωπικός Ιστοχώρος