Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Χριστίνα Καδή

Χριστίνα Καδή

Χριστίνα Καδή

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1979 Πτυχίο Φυσικής
Τμήμα Φυσικής,
ΑΠΘ, Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
1982 ΜSc Δίπλωμα Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)
Τμήμα Φυσικής,
ΑΠΘ, Ελλάδα
Βαθμίδα:
Επιστημονικοί Συνεργάτες
Γνωστικό Αντικείμενο
Aναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
chkadi@ece.auth.gr
2310996378
Προσωπικός Ιστοχώρος