Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Χρήστος Αντωνόπουλος

Χρήστος Αντωνόπουλος

Χρήστος Αντωνόπουλος

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Χρήστος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 20 Ιουλίου το 1958. Η διδακτορική του διατριβή είχε τίτλο “Προσδιορισμός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου διπολικής πηγής τυχόντος προσανατολισμού σε στρωματοποιημένο μέσο με τεχνικές των μεθόδων Τ-Ω και οριακών στοιχείων”. Είναι καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε διευθυντής του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών, του Τομέα Τηλεπικοινωνιών, αναπληρωτής πρόεδρος και προεδρεύων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. και μέλος της Συγκλήτου. Διετέλεσε επίσης μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.) Αυτή τη στιγμή είναι μέλος της διεθνούς καθοδηγητικής επιτροπής των διεθνών συνεδρίων CEFC και ISEM. Υπήρξε πρόεδρος του ενωμένου τμήματος Electron devices – Microwave Theory and Technique – Antennas and Propagation του Ελληνικού παραρτήματος της ΙΕΕΕ. Επίσης υπήρξε μέλος της οργανωτικής επιτροπής της Μουσικής Ομάδας της Πολυτεχνικής σχολής και της Ορχήστρας του Α.Π.Θ.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1981 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1990 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Αναλυτικές και αριθμητικές μέθοδοι στον Ηλεκτρομαγνητισμό και την Ακουστική
  • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
  • Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικού και Ακουστικού κύματος
  • Κεραίες
  • Μεταϋλικά
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Τηλεπικοινωνιών
Γνωστικό Αντικείμενο
Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο. Τεχνικές Αριθμητικής Ανάλυσης
chanto@ece.auth.gr
2310996344
Γραφείο
6ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
554/Γ/25-06-2010