Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Χρήστος Μαδεμλής

Χρήστος Μαδεμλής

Χρήστος Μαδεμλής

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Χρήστος Μαδεμλής (Senior Member, IEEE) γεννήθηκε το 1964 στην Αρναία Χαλκιδικής. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ. το 1987. Αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνικής Σχολής, Α.Π.Θ. το 1997 στο γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρικές Μηχανές. Εντάχθηκε στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ ως Ερευνητής (1990-2001), Λέκτορας (2002-2006), Επίκουρος Καθηγητής (2007-2014), Αναπληρωτής Καθηγητής (2015-2019), και Καθηγητής (από το 2019). Από το 2013 έως το 2016 διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και από το 2010 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών, Πολυτεχνικής Σχολής, ΑΠΘ. Είναι συγγραφέας/συν-συγγραφέας περισσοτέρων από 100 επιστημονικών εργασιών με κρίση. Ήταν ιδρυτής, το 2013, και Σύμβουλος Σχολής, από το 2013 έως το 2017, της Student Formula SAE Racing Team του ΑΠΘ. Το 2017, έλαβε Grant Fulbright για Επισκέπτης Καθηγητής στο APED, Electrical and Computer Engineering Department, University of Connecticut, USA.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1987 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1997 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Σχεδιασμός και Ανάλυση Ηλεκτρικών Μηχανών
  • Στατικοί Μετατροπείς Ισχύος
  • Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση Συστημάτων Οδήγησης Ηλεκτρικών Μηχανών
  • Ελαχιστοποίηση Απωλειών Ελεγχόμενων Ηλεκτροκινητήριων Συστημάτων
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας
  • Ηλεκτρικά Οχήματα
  • Σχεδόν Ενεργειακά Αυτοδύναμα Κτίρια
  • Διαχείριση Ενέργειας σε Μικροδίκτυα
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Γνωστικό Αντικείμενο
Ηλεκτρικές Μηχανές
mademlis@ece.auth.gr
2310996234
Γραφείο
5ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
673/Γ/24-04-2019