Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Δημήτριος Καρατζίδης

Δημήτριος Καρατζίδης

Δημήτριος Καρατζίδης

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1999 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
2009 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Βαθμίδα:
Ε.ΔΙ.Π.
Γνωστικό Αντικείμενο
Εφαρμοσμένος και Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός, Μικροκύματα, Κεραίες
karatzidis@ece.auth.gr
2310996289
Προσωπικός Ιστοχώρος