Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Δημήτριος Κουγιουμτζής

Δημήτριος Κουγιουμτζής

Δημήτριος Κουγιουμτζής

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Κουγιουμτζής είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ). Ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΤΗΜΥΥ (2013-2017), Επίκουρος και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Γενικό Τμήμα (2001-2013), Λέκτορας B στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης (2000-2001), επισκέπτης ερευνητής (PostDoc) στο Max-Planck-Institute for Physics of Complex Systems στη Δρέσδη (1998-1999) και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Κρατικό Κέντρο Επιληψίας της Νορβηγίας (1997). Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφορικής ΤΗΜΜΥ από το 2019 και διευθυντής του ξενόγλωσσου διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος στη Βιοϊατρική Μηχανική (2021-2023). Έχει επιβλέψει 8 διδακτορικές διατριβές (άλλες 2 σε εξέλιξη), και πάνω από 40 μεταπτυχιακές εργασίες και 20 διπλωματικές εργασίες. Έχει 95 δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά, 24 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 29 σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων. Ο δείκτης h είναι 27 και έχει 2226 αναφορές (πηγή Web of Science, 11/5/2023).

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1987 Πτυχίο Μαθηματικού

Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ, Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
1991 Cand Scient (MSc) σε Μαθηματικό Σχεδιασμό
Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο του Όσλο, Νορβηγία
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1997 PhD Μαθηματικό Σχεδιασμό
Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο του Όσλο, Νορβηγία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ανάλυση χρονοσειρών
  • Υπολογιστική στατιστική
  • Μηχανική Μάθηση
  • Δυναμικά και πολύπλοκα συστήματα
  • Πολύπλοκα δίκτυα
  • Υπολογιστική νευροεπιστήμη
  • Ανάλυση χρηματο-οικονομικών δεδομένων
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο
Υπολογιστική Στατιστική - Χρονοσειρές
dkugiu@auth.gr
2310995955
Γραφείο
1ος Όροφος, Κτίριο Α, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
112/Γ/08-02-2017