Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εμμανουήλ Κριεζής

Εμμανουήλ Κριεζής

Εμμανουήλ Κριεζής

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1968. Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1991 και 1996, αντίστοιχα. Η διδακτορική διατριβή του εστιάστηκε στην ανάπτυξη πλήρως διανυσματικών μεθόδων διάδοσης δέσμης για τη μελέτη της διάδοσης του φωτός σε ολοκληρωμένες οπτικές διατάξεις. Το 1998 εντάχθηκε στο Τμήμα Επιστήμης Μηχανικού (Department of Engineering Science) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, αρχικά ως μεταδιδακτορικός ερευνητής του EPSRC. Το 2001 του απονεμήθηκε η αναγνωρισμένου κύρους Royal Society University Research Fellowship για να μελετήσει τη διάδοση του φωτός σε σύνθετα ανισοτροπικά μέσα. Το 2002 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στις Οπτικές & Μικροκυματικές Επικοινωνίες στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και από τον Μάιο του 2014 υπηρετεί ως Καθηγητής.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1991 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1996 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Νανοφωτονική
 • Πλασμονική
 • Ολοκληρωμένα φωτονικά εξαρτήματα σε πυρίτιο
 • Μη γραμμικά φαινόμενα στις οπτικές συχνότητες
 • Οπτικές ίνες μικροδομής
 • Υπολογιστικές τεχνικές για την ανάλυση και το σχεδιασμό φωτονικών διατάξεων και κυκλωμάτων
 • Υγροί κρύσταλλοι
 • Φράγματα παράθλασης και μεταεπιφάνειες
 • Μη γραμμικά φαινόμενα
 • Οπτικές ίνες μικροδομής
 • Υγροοί κρύσταλλουι και οπτικά παραθλαστικά στοιχεία
 • Εξελιγμένες υπολογιστικές τεχνικές για την ανάλυση και το σχεδιασμό φωτονικών διατάξεων και κυκλωμάτων
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Τηλεπικοινωνιών
Γνωστικό Αντικείμενο
Μικροκυματικές και Οπτικές Επικοινωνίες
mkriezis@auth.gr
2310995920
Γραφείο
6ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
602/Γ/12-05-2014