Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Γεώργιος Ανδρέου

Γεώργιος Ανδρέου

Γεώργιος Ανδρέου

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 16 Αυγούστου 1976. Το 1994 αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Το 2000 αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ. Στις 27 Νοεμβρίου του 2006 αναγορεύτηκε Διδάκτορας του ΤΗΜΜY της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό από τις 13 Φεβρουαρίου 2007 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2007. Τη χρονική περίοδο 2007-2010 εργάστηκε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Λέκτορας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80. Από το 2010 μέχρι το 2015 εργάστηκε ως Λέκτορας στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας». Από το Νοέμβριο του 2015 μέχρι και σήμερα εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα, με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Έχει συγγράψει, μαζί με άλλους συγγραφείς 34 επιστημονικά άρθρα και ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ένα τεχνικό/εκπαιδευτικό βιβλίο, και ένα κεφάλαιο βιβλίου.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
2000 Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
2006 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Διαχείριση Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Απόκριση Ζήτησης
  • Ενεργειακή Μετάβαση
  • Μαγνητικά Πεδία Γραμμών Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Λειτουργία και Προστασία Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνθήκες έντονης διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Γνωστικό Αντικείμενο
Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας
gandreou@ece.auth.gr
2310996118
Γραφείο
4ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
1269/Γ/25-07-2019