Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Γεώργιος Λιτσαρδάκης

Γεώργιος Λιτσαρδάκης

Γεώργιος Λιτσαρδάκης

Σύντομο Βιογραφικό

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1985 Πτυχίο Φυσικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα
1989 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

κυρίως μαγνητικά υλικά, οξείδια, διαμεταλλικές ενώσεις και νανοσωματίδια, και εκτείνονται σε ποικίλα πεδία, όπως σύνθεση και χαρακτηρισμός υλικών, μόνιμοι μαγνήτες, μοντέλα υστέρησης, απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και βιοϊατρικές εφαρμογές.
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Γνωστικό Αντικείμενο
Ηλεκτροτεχνικά Υλικά
lits@eng.auth.gr
2310996384
Γραφείο
5ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
549/Γ/25-06-2010