Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Γεώργιος Ροβιθάκης

Γεώργιος Ροβιθάκης

Γεώργιος Ροβιθάκης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Ροβιθάκης έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1990, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης το 1994 και το 1995 αντίστοιχα. Η διδακτορική διατριβή του εστιάστηκε στην ανάπτυξη εύρωστων προσαρμοστικών νευρωνικών ελεγκτών για αβέβαια μη-γραμμικά συστήματα. Μεταδιδακτορικός υπότροφος του Ι.Κ.Υ. στο Πολυτεχνείο Κρήτης το 1998 με θέμα «Αυτόματη Διάγνωση & Αποκατάσταση Βλαβών σε Δυναμικά Συστήματα με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων». Από το 2003 διατελεί καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. Κατατάχθηκε στους κορυφαίους 2% ερευνητές του κόσμου, με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου του έργου (βιβλιογραφική ανάλυση του Stanford University). Από το 2023 διατελεί associate editor του IEEE Transactions on Automatic Control, εκλεγμένος εκπρόσωπος της Ελλάδας στο European Control Association, καθώς και πρόεδρος του IEEE Greece Section Control Systems Chapter.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1990 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
1994 Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1995 Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Εύρωστος Προσαρμοστικός Έλεγχος
  • Μη-γραμμικός Έλεγχος
  • Έλεγχος Προδιαγεγραμμένης Απόκρισης
  • Διακοπτικός Έλεγχος
  • Μη-γραμμικά Δικτυακά Συστήματα Ελέγχου
  • Μη-γραμμικά Πολυπρακτορικά Συστήματα
  • Αναγνώριση-Έλεγχος Αβέβαιων Δυναμικών Συστημάτων με Νευρωνικά Δίκτυα
  • Έλεγχος-Ασφάλεια Ρομποτικών Συστημάτων
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο
Προσαρμοστικός Έλεγχος
rovithak@ece.auth.gr
2310995820
Γραφείο
5ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
798/Γ/25-06-2014