Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Γρηγόριος Παπαγιάννης

Γρηγόριος Παπαγιάννης

Γρηγόριος Παπαγιάννης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Γρηγόρης Παπαγιάννης έλαβε το δίπλωμα Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και το διδακτορικό του από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1979 και το 1997 αντίστοιχα. Είναι Καθηγητής Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Έχει περισσότερα από 38 χρόνια εμπειρίας ως ερευνητής και εκπαιδευτής σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Υπήρξε συντονιστής ή βασικός ερευνητής σε 48 περιφερειακά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι πρεσβύτερο μέλος της IEEE, μέλος του ΤΕΕ, της ΙΕΤ και της CIGRE. Συνεργάστηκε ως σύμβουλος με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Οικονομικών καθώς και με τους διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2017-2020), Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1979 Δίπλωμα Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1997 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
  • Προσομοίωση συστημάτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Επικοινωνίες μέσω γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Διανεμημένοι ενεργειακοί πόροι
  • Δυναμική ανάλυση ενεργών δικτύων διανομής
  • Έξυπνα δίκτυα, κοινότητες και πόλεις
  • Ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας
  • Ενεργειακές πολιτικές
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Γνωστικό Αντικείμενο
Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
grigoris@eng.auth.gr
2310996388
Γραφείο
4ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
967/Γ/30-09-2015