Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Ιωάννης Καΐσας

Ιωάννης Καΐσας

Ιωάννης Καΐσας

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Καΐσας γεννήθηκε στο Ελληνοχώρι Έβρου. Επί σειρά ετών εργάστηκε ως ακτινοφυσικός στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά». Του έχουν αναγνωρισθεί οι τίτλοι του Εμπειρογνώμονα Ακτινοπροστασίας στα πεδία Ιατρικής Έκθεσης και Εκτός Ιατρικής Έκθεσης. Εκλέχθηκε επίκουρος καθηγητής επί θητεία τον Νοέμβριο του 2021. Διδάσκει: Εισαγωγή στις Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας, Θεωρία και Τεχνολογία Πυρηνικών Αντιδραστήρων και συν-διδάσκει: Μετάδοση Θερμότητας και Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική. Το διδακτικό έργο του περιλαμβάνει επίβλεψη διπλωματικών εργασιών, σε θέματα εφαρμογών της πυρηνικής τεχνολογίας στη βιομηχανία, στην ιατρική και στο περιβάλλον Έχει συγγράψει το κεφάλαιο “Coded Aperture Technique with CdTe Pixelated Detector for the Identification of the 3D coordinates of Radioactive Hot-Spots” σε βιβλίο του εκδοτικού οίκου Springer, με εκδότη τον Kris Iniewsky. Εργασία στην οποία συμμετείχε έχει διακριθεί με το βραβείο IEEE Publication Encouragement Award 2017. Έχει προεδρεύσει της συνεδρίασης της Επιτροπής Ακτινοπροστασίας και Δημόσιας Υγείας του Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας (ΝΕΑ), τον Φεβρουάριο του 2020.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
2003 Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
2006 Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής
Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
2018 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος
  • Πυρηνική Ασφάλεια
  • Φυσικά Ραδιενεργά Υλικά NORM στην Βιομηχανία και στο Περιβάλλον Ραδόνιο
  • Μετρολογία Ανιχνευτών Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
  • Τεχνικές απεικόνισης με γ-κάμερες
  • Ραδιενεργά Απόβλητα
  • Δοσιμετρία Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής
(Επί Θητεία)
Τομέας
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Γνωστικό Αντικείμενο
Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας στο Περιβάλλον και στη Βιομηχανία
ikaissas@ece.auth.gr
2310996376
Γραφείο
Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας, Ισόγειο, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
1578/Γ/01-06-2022