Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Ιωάννης Ρέκανος

Ιωάννης Ρέκανος

Ιωάννης Ρέκανος

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Θ. Ρέκανος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1970. Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1993 και 1998, αντίστοιχα. Η διδακτορική διατριβή του εστιάστηκε σε αντίστροφα προβλήματα ηλεκτρομαγνητικής σκέδασης. Από το 2000 έως το 2002 ήταν μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Τμήμα Ραδιοεπιστήμης και Μηχανικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Ελσίνκι (Aalto University, πρώην HUT). Η έρευνά του χρηματοδοτήθηκε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Marie Curie Individual Fellowships. Από το 2006 υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, και από το 2015 είναι Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα: «Φυσική», «Σήματα και Συστήματα», «Ακουστική» και «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος». Είναι μέλος του ΤΕΕ και πρεσβύτερο μέλος της ΙΕΕΕ.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1993 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1998 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Κυματική διάδοση
  • Αντίστροφη σκέδαση
  • Υπολογιστικός ηλεκτρομαγνητισμός
  • Επεξεργασία σήματος
  • Τεχνικές βελτιστοποίησης
  • Σχεδιασμός ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Τηλεπικοινωνιών
Γνωστικό Αντικείμενο
Κυματική Διάδοση
rekanos@auth.gr
2310995999
Γραφείο
Ισόγειο, Γ' Πτέρυγα, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Τρίτη 12:00-13:00, Πέμπτη 11:00-12:00
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
1136/Γ/09-11-2015