Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Ιωάννης Θεοχάρης

Ιωάννης Θεοχάρης

Ιωάννης Θεοχάρης

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Θεοχάρης γεννήθηκε στα Τρίκαλα, στις 1 Νοεμβρίου 1956. Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1979. Το 1985 αναγορεύτηκε διδάκτορας του ιδίου τμήματος. Η διδακτορική του διατριβή είχε τίτλο “ Μελέτη σχημάτων διαμόρφωσης θέσης παλμών για τον έλεγχο ασύγχρονων τριφασικών μηχανών.” Το 1980 εντάχθηκε στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) και από το 2008 κατέχει την θέση καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: “Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων”.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1979 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1985 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μηχανική μάθηση
 • Βαθιά μάθηση
 • Φασματοσκοπία εδάφους
 • Ασαφή μοντέλα
 • Αναδρομικά Ασαφή Νευρωνικά Μοντέλα
 • Αλγόριθμοι Εκμάθησης Παραμέτρων Ασαφών Μοντέλων
 • Αλγόριθμοι Προσδιορισμού Δομής Ασαφών Μοντέλων
 • Αναδρομικά Νευρωνικά Δίκτυα και Αλγόριθμοι Εκπαίδευσης
 • Γενετικοί Αλγόριθμοι και Εξελικτικές Στρατηγικές
 • Μέθοδοι Επιλογής Εισόδων και Χαρακτηριστικών
 • Ασαφείς Νευρωνικοί Ταξινομητές
 • Ασαφείς Ταξινομητές και Εξελικτικοί Αλγόριθμοι
 • Προσαρμοστικός Αυτόματος Έλεγχος
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο
Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων
theochar@eng.auth.gr
2310996343
Γραφείο
4ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
1010/Γ/31-10-2008