Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Κωνσταντίνος Παπαλάμπρου

Κωνσταντίνος Παπαλάμπρου

Κωνσταντίνος Παπαλάμπρου

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Παπαλάμπρου έλαβε το δίπλωμα του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστημίο Πατρών, το δίπλωμα MΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (διιδρυματικό πρόγραμμα “AthensMBA”), το δίπλωμα MSc in Operational Research και το διδακτορικό του PhD in Operational Research από το London School of Economics (LSE) με υποτροφία από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Mε υποτροφία από το Massachusetts Institute of Technology (MIT) περάτωσε το Professional Educational Program του ΜΙΤ με τίτλο “Discrete Choice Analysis: Predicting Demand and Market Shares”.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
2002 Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
2003 ΜΒΑ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
2004 MSc in Operational Research
London School of Economics, UK
Διδακτορικό Δίπλωμα:
2009 PhD in Operational Research
London School of Economics, UK

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Θεωρία Μητροειδών
  • Θεωρία Γραφημάτων
  • Μαθηματικός Προγραμματισμός
  • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
  • Ποσοτική Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς
  • Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα
Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο
Υπολογιστικά Διακριτά Μαθηματικά
papalamprou@ece.auth.gr
2310996263
Γραφείο
1os Όροφος, Κτίριο Β, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
3183/Γ/22-12-2022