Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Νέστωρ Χατζηδιαμαντής

Νέστωρ Χατζηδιαμαντής

Νέστωρ Χατζηδιαμαντής

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Νέστωρ Χατζηδιαμαντής γεννήθηκε στο Los Angeles, Η.Π.Α. το 1981. Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 2005 και το MSc σε Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Λογισμικό από το Πανεπιστήμιο του Σάρρεϋ το 2006. Στην συνέχεια έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ το 2012. Η διδακτορική διατριβή του εστιάστηκε στην μελέτη συστημάτων επικοινωνιών υψηλής χωρητικότητας. Εργάστηκε από το 2012 έως το 2015 ως μεταδιδακτορικός ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα, ενώ από το 2016 έως το 2018 ως επιβλέπων μηχανικός στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Από το 2018 έως τώρα κατέχει την θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ και είναι μέλος του εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
2005 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
2006 MSc in Telecommunications Networks and Software
University of Surrey, UK
Διδακτορικό Δίπλωμα:
2012 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Τεχνικές επεξεργασίας σήματος σε συστήματα επικοινωνιών
  • Ανάλυση της επίδοσης ασύρματων συστημάτων σε κανάλια διαλείψεων
  • Θεωρία Τηλεπικοινωνιών
  • Σχεδίαση Τεχνικών Πολλαπλής Πρόσβασης
  • Σχεδίαση «‘Έξυπνων» Ραδιοεπικοινωνιών
  • Οπτικές Επικοινωνίες Ελευθέρου Χώρου
Βαθμίδα
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας
Τηλεπικοινωνιών
Γνωστικό Αντικείμενο
Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος
nestoras@ece.auth.gr
2310996325
Γραφείο
6ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
538/Γ/10-03-2022