Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Νικόλαος Ατρέας

Νικόλαος Ατρέας

Νικόλαος Ατρέας

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Nικόλαος Δ. Ατρέας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1971. Έλαβε πτυχίο Μαθηματικών και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα έτη 1993 και 1999 αντίστοιχα. Η διδακτορική διατριβή του εστιάστηκε στην Αρμονική Ανάλυση με έμφαση σε δειγματοληπτικές αναπαραστάσεις κυματιδίων. Από το 2000 έως το 2007 εργάσθηκε, είτε ως Μεταδιδάκτορας, είτε ως Επιστημονικός Συνεργάτης, στα τμήματα Πληροφορικής Α.Π.Θ., Μαθηματικών Α.Π.Θ. και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μέλος ΔΕΠ του Α.Π.Θ. από το 2007, έχοντας υπηρετήσει ως Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ., ως Επίκουρος Καθηγητής στο Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., ενώ σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στoν Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1993 Πτυχίο Μαθηματικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1999 Μαθηματικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Aνάλυση Fourier
  • Mη τριγωνομετρικά αναπτύγματα Fourier
  • Ανάλυση χρόνου-συχνότητας
  • Θεωρία πλαισίων
  • Θεωρία κυματιδίων και εφαρμογές
  • Δειγματοληπτική Θεωρία
Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας
Τηλεπικοινωνιών
Γνωστικό Αντικείμενο
Αρμονική Ανάλυση
natreas@auth.gr
2310995953
Γραφείο
2ος Όροφος, Κτίριο B, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 12:00-14:00
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
418/Γ/05-05-2017