Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Νικόλαος Κανταρτζής

Νικόλαος Κανταρτζής

Νικόλαος Κανταρτζής

Σύντομο Βιογραφικό

(ΜΕΧΡΙ 150 λέξεις – Δεν περιλαμβάνει ερευνητικά ενδιαφέροντα) Ο Νικόλαος Β. Κανταρτζής γεννήθηκε στην Καβάλα το 1971. Έλαβε το Δίπλωμα και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1994 και 1999, αντίστοιχα. Η διδακτορική διατριβή του εστιάστηκε ανάπτυξη ανώτερης τάξης τελεστικών δομών στο πεδίο του χρόνου και πλήρως απορροφητικών τέλεια προσαρμοσμένων στρωμάτων σε καμπυλόγραμμα συστήματα συντεταγμένων για την επίλυση σύνθετων ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων. Από το 2001 έως το 2010 ήταν μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών & Υπολογισμών του ιδίου τμήματος, ενώ από το 2003 έως το 2004 ήταν μεταδιδακτορικός υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με αντικείμενο την ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας μοντελοποίησης τρισδιάστατων εφαρμογών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας τυχαίας γεωμετρίας. Από το 2010 είναι μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του τμήματος, όπου τώρα υπηρετεί ως Καθηγητής. Ο Νικόλαος Κανταρτζής είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και πρεσβύτερο μέλος του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1994 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1999 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
  • Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και εφαρμογές
  • Υπολογιστικός ηλεκτρομαγνητισμός
  • Διάδοση και σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
  • Τεχνικές μη καταστρεπτικών δοκιμών
Βαθμίδα
Καθηγητής
Τομέας
Τηλεπικοινωνιών
Γνωστικό Αντικείμενο
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
kant@ece.auth.gr
2310996288
Γραφείο
6ος Όροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
1324/Γ/06-08-2019