Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Νικόλαος Πιτσιάνης

Νικόλαος Πιτσιάνης

Νικόλαος Πιτσιάνης

Σύντομο Βιογραφικό

Εκπαίδευση

Προπτυχιακές Σπουδές:
1988 Πτυχίο Μαθηματικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Μεταπτυχιακές Σπουδές:
1994 MSc Computer Sciense
Cornell University, ΗΠΑ
Διδακτορικό Δίπλωμα:
1997 PhD Computer Science
Cornell University, ΗΠΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας
Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών
Γνωστικό Αντικείμενο
Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Επιδόσεων
nikos.pitsianis@eng.auth.gr
2310994369
Γραφείο
4ος 'Οροφος, Κτίριο Δ, Πολυτεχνική Σχολή
Ώρες Συνεργασίας
Τρίτη 10:00-12:00, Τετάρτη 10:00-12:00
Προσωπικός Ιστοχώρος
ΦΕΚ Διορισμού:
948/Γ/27-08-2018